ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

 • Drukuj

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU STOWARZYSZENIA „RADOŚĆ”

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku

 

Zarząd Stowarzyszenia „Radość” zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 07.06.2019 r.
w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku w sali przedszkola.

Zebranie odbędzie się zaraz po RP klasyfikacyjnej SOSW w Kłecku, ok. 16.30.

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania  i stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.
 2. Wybór  przewodniczącego i protokolanta.
 3. Przedstawienie kandydatur na członka Stowarzyszenia.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018  i powzięcie uchwały.
 6. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018 i powzięcie uchwały.
 7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2018 r. i powzięcie uchwały.
 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały.
 9. Przedstawienie bilansu oraz przedsięwzięć  Stowarzyszenia na dzień 27.05.2019r.
 10. Propozycje dalszej działalności Stowarzyszenia w roku 2019 – harmonogram pracy, propozycje członków
 11. Wolne głosy.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

Prezes Stowarzyszenia „Radość”

                                                                                                                                     przy SOSW w Kłecku 

                                                                                                                                   Danuta Grembowska