Zapowiedzi wydarzeń

 • epidemia.png
 • mycie_rak.png
 • zawieszenie2.png

Szukaj

Ogłoszenie nr 546261-N-2019 z dnia 2019-05-10 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku  zaprasza do udziału w przetargu na:  Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracowni integracji sensorycznej oraz do prowadzenia zajęć specjalistycznych z hydroterapii w ramach projektu pt. Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku.

Załączniki do pobrania:

 1. Ogłoszenie nr 546261-N-2019
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-część 1
 4. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy - warunki udziału
 6. Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy - wykluczenie
 7. Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawcy - grupa kapitałowa
 8. Załącznik nr 6 - wzór umowy
 9. Załącznik nr 7 - klauzula - oświadczenie wykonawcy - RODO