Zapowiedzi wydarzeń

  • epidemia.png
  • mycie_rak.png
  • zmaska.jpg

Szukaj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_24.07.2020

Informacja dotyczy zapytania ofertowego z dnia 17 lipca 2020 r. na wykonanie zadań:

1) Przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny antypoślizgowej na korytarzu
w Ośrodku.

-  Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B.

2) Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B. 

Załączniki do pobrania:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 1.

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_21.07.2020

Informacja dotyczy ogłoszenia nr 558374-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Plik do pobrania:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OGŁOSZENIA z dnia 17.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe  z dnia 17 lipca 2020 r. dotyczące:

1) Zapytanie ofertowe na zadanie: Przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup
i ułożenie wykładziny antypoślizgowej na korytarzu w Ośrodku.

-  Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B.

2) Zapytanie ofertowe na zadanie: Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B.
 

Załączniki do pobrania:

Ad.1)

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna

Ad.2)

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna

Informacja z otwarcia ofert 14.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy ogłoszenia nr 558374-N-2020 z dnia 2020-07-06 r.

Pliki do pobrania:

1. Informacja z otwarcia ofert 14.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_11.12.2019

Informacja dotyczy ogłoszenia nr 627065-N-2019 z dnia 2019.11.26 r.

Plik do pobrania:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Strona 1 z 6