Zapowiedzi wydarzeń

 • Bocian_przewodnik_dusz.png
 • White_Flowers_Grass_and_Ladybugs_PNG_Clipart_Picture.png

Szukaj

Informacja z otwarcia ofert 20.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy ogłoszenia nr 523522-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

 

Pliki do pobrania:

1. Informacja z otwarcia ofert 20.03.2019 r.

Ogłoszenie nr 523522-N-2019 z dnia 2019-03-12r.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku  zaprasza do udziału w przetargu na:  Zakup i dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów przyrodniczych, pracowni specjalistycznych oraz na zajęcia specjalistyczne w ramach projektu pt. Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku.

Załączniki do pobrania:

 1. Wyjaśnienia do SIWZ
 2. Ogłoszenie nr 523522-N-2019
 3. SIWZ
 4. Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-część 1
 5. Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-część 2
 6. Załącznik nr 3 -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-część 3
 7. Załącznik nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-część 4
 8. Załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-część 5
 9. Załącznik nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-część 6
 10. Załącznik nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-część 7
 11. Załącznik nr 8 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-część 8
 12. Załącznik nr 9 - formularz ofertowy
 13. Załącznik nr 10 - oświadczenie wykonawcy - warunki udziału
 14. Załącznik nr 11 - oświadczenie wykonawcy - wykluczenie
 15. Załącznik nr 12 - oświadczenie wykonawcy - grupa kapitałowa
 16. Załącznik nr 13 - wzór umowy
 17. Załącznik nr 14 - klauzula - oświadczenie wykonawcy - RODO
 

 

Zapytanie ofertowe Nr 05/2018/PROJEKT z dnia 27.11.2018

w trybie Rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z alpakoterapii w ramach projektu pt. Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku.

załączniki do pobrania:

zapytanie ofertowe - alpakoterapia

formularz  - alpokoterapia

Zapytanie ofertowe Nr 04/2018/PROJEKT z dnia 27.11.2018

w trybie Rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z hipoterapii w ramach projektu pt. Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku.

załączniki do pobrania:

zapytanie ofertowe - hipoterapia

formularz  - hipoterapia

Zapytanie ofertowe Nr 01/2018/PROJEKT z dnia 20.11.2018

w trybie Rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z terapii Integracji Sensorycznej w ramach projektu pt. Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku.

załączniki do pobrania:

zapytanie ofertowe - terapia SI

formularz  - terapeuta SI

Zapytanie ofertowe Nr 02/2018/PROJEKT z dnia 20.11.2018

w trybie Rozeznanie rynku dla zamówień o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku  zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na dowóz  i odwóz uczniów uczestniczących w zajęciach specjalistycznych w ramach projektu pt. Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku.

załączniki do pobrania:

zapytanie ofertowe - dowozy i odwozy

formularz - dowozy i odwozy

Strona 1 z 3