Zapowiedzi wydarzeń

  • a_stop-covid-19.png
  • ba_dezynfekujrece1.jpg
  • b_nosmaseczke1.jpg
  • c_myjrece2.jpg
  • d_nosrekawice1.jpg
  • e_myjpowierzchnie1.jpg
  • f_nosmaseczke2.jpg

Szukaj

Harmonogram zajęć w ramach Projektu "Rozwijam siebie" od 25.05.2020

Od 25 maja Minister Edukacji Narodowej uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu   do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Informujemy Państwa, że zajęcia realizowane w ramach Projektu pn. „Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zaczynamy prowadzić od 25 maja, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

Przy organizacji zajęć uwzględnione zostaną możliwości placówki oraz zapewnione bezpieczne warunki realizacji zajęć. Wszystkie zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Załączniki - harmonogramy na kolejne tygodnie będą sukcesywnie załączane

1. Harmonogram zajęć 25-29.05.2020

2. Harmonogram zajęć 1-5.06.2020

3. Harmonogram zajęć 8-10.06.2020

4. Harmonogram zajęć 15-19.06.2020

5. Harmonogram zajęć 22-26VI2020

6. Harmonogram zajęć 29.06-3.07.2020

7. Harmonogram zajęć 6-10.07.2020

8. Harmonogram zajęć 13-17.07.2020