KOMUNIKAT WS. DALSZEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

  • Drukuj

Kłecko , 23.05.2020 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW W KŁECKU

 

Szanowni Państwo!

Od 25 maja Minister Edukacji Narodowej uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Informujemy Państwa, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku zajęcia realizowane w ramach projektu i inne zajęcia szkolne i przedszkolne (rewalidacja, zrw, wwrd, specjalistyczne) zostaną uruchomione niezwłocznie po usunięciu nagłej awarii pieca do centralnego ogrzewania. W związku z tym zostają zawieszone za zgodą starosty Powiatu Gnieźnieńskiego również zajęcia wychowawcze w Przedszkolu Specjalnym do dnia 29 maja.

Tylko wybrane zajęcia projektowe,  specjalistyczne i terapeutyczne za zgodą rodziców zaczynamy prowadzić od 25 maja. Wszystkie zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Przypominam, że utrzymujemy obowiązek realizacji podstawy programowej w formie zdalnej.

Dziękuję wszystkim Państwu za ogromne zaangażowanie w pracę zdalną swoich dzieci i współpracę z nauczycielami i specjalistami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku.

Informacje na temat organizacji najbliższych dni w placówce będą przekazywane na stronie, na Facebooku, telefonicznie przez kadrę kierowniczą oraz wychowawców Państwa dzieci.

Dyrektor SOSW w Kłecku

mgr Lidia Sojkin-Rembikowska