Zapowiedzi wydarzeń

  • balik2020.png

Szukaj

Harmonogram zajęć w ramach Projektu "Rozwijam siebie"

Szczegółowy harmonogram zajęć realizowanych w ramach Projektu pn. „Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2019/2020.

ZAŁĄCZNIK

1. Harmonogram zajęć

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Rozwijam siebie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”

Nr RPWP.08.01.02-30-0141/17

Czytaj więcej: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Rozwijam siebie

Informacja o Projekcie Rozwijam siebie

 W naszej Placówce realizujemy  Projekt pt. „Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Kłecku”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.

Czytaj więcej: Informacja o Projekcie Rozwijam siebie