Zapowiedzi wydarzeń

  • a11_listopada.png
  • swietoniepodl.png

Szukaj

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Rozwijam siebie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn. „Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku”

Nr RPWP.08.01.02-30-0141/17

Czytaj więcej: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Rozwijam siebie

Informacja o Projekcie Rozwijam siebie

 W naszej Placówce realizujemy  Projekt pt. „Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Kłecku”. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.

Czytaj więcej: Informacja o Projekcie Rozwijam siebie