Zapowiedzi wydarzeń

 • 1f6827fab93b3e45e5c90a7fd0ff89aa.jpg
 • 5ee2da871c84995a1217bc9bb9463c50.jpg
 • 7cdef4e679b20769b7370d9e95f84513.jpg
 • 59e853e79bdcdf661349d6e48ce00e68.jpg
 • 88fc589750e62480e713c8c376f5692b.jpg
 • 88ff2b93e213d2fcacc27989074f012b.jpg
 • 424e911c6a3da78fd8fb288e77eb81e0.jpg
 • 917e5cc3d12c23487b2f1b30da29ce17.jpg
 • 2485a31bcc048e2a4e461cc27b0bf3cd.jpg
 • 4285f2bc63d8bbc76de04f6a50d919b0.jpg
 • 705782c3e6112798e97ecb92a08af59a.jpg
 • Book20stack.png
 • bot.png
 • c07dfcbb50c6e877f3d8e122bee0494b.jpg
 • d1b5479bd3960c4f43e0a0d054ed0579.jpg
 • dziewczynka bieg.jpg
 • School_Backpack_Clipart.png
 • School_Board_and_Decors_PNG_Picture.png

Szukaj

Biografia

Życiorys napisany przez hm Zygmunta Imbierowicza

Urodziłem się 11 kwietnia 1929 r. w Kłecku Wlkp. z  ojca Kazimierza (powstaniec Wielkopolski z zawodu kupiec) i matki  Apolonii Grześkowiak. Uczęszczałem do Szkoły Powszechnej w Kłecku do 1939r., gdzie należałem do ZHP. W czasie okupacji niemieckiej szkolnictwa dla Polaków nie było na terenach b. Worthegou. Od 1942r.  pracowałem jako goniec a nastepnie uczeń szewski w firmie niemieckiej Arnold Kirchner. W 1943 r. wstapiłem do reaktywowanej IX Drużyny Harcerzy w Kłecku składając w dniu 3. 05. 1943r. przyrzeczenie harcerskie. Głównym naszym celem była nauka i praca harcerska przygotowująca do walki o wyzwolenie Polski. Na wieść o wybuchu powstania w Warszawie zgłosiłem się jako ochotnik na pomoc walczącym. Nasze przygotowania przerwało w dniu 17.08.1944r. aresztowanie jednego zastępu. Gestapo osadziło w więzieniu mnie oraz drużynowego Włodzimierza Jasińskiego w Gnieźnie. Na skutek starań rodziców i pracodawców zostaliśmy zwolnieni w m-cu wrześniu 1944r. W 1945r. w lutym zdałem egzamin do I klasy Gimnazjum im. B. Chrobrego w Gnieźnie. Następnie uczęszczałem do Liceum i Gimnazjum Handlowego w Gnieźnie. Edukację moją przerwało aresztowanie pod zarzutem posiadania broni i przynależności do nielegalnej organizacji i kierowania nią (w dniu 29.01. 1949r. przez PURP w Gnieźnie). W następstwie tego zostałem skazany przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Poznaniu na 5 lat więzienia. Po odbyciu kary we Wronkach w obozie pracy w kopalniach, zostałem wcielony do Batalionów Pracy w IWP na dalsze 25 miesięcy pracy w kopalni węgla kamiennego. Po zwolnieniu z wojska przez pół roku nie mogłem  dostać pracy na terenie Kłecka i Gniezna. Dopiero zmiana miejsca zamieszkania umożliwiła mi zatrudnienie w charakterze robotnika  magazynowego w Centrali Odzieżowej w Poznaniu. Szkołę średnią ukończyłem zaocznie, a studia w 1975r. w Uniwersytecie Gdańskim. W 1957r. przeniosłem się do Słubic i podjąłem pracę w PSS Słubice. W 1958r. ożeniłem się z Krystyną Modrzejewską. Urodziły nam się dwie córki  Agnieszka  i Magdalena. W 1965 przeprowadziliśmy się do Sopotu gdzie podjąłem pracę Kierownika Spółdzielni Rzemieślniczej gdzie pracuje do dziś. Jestem członkiem SD, przewodniczącym koła S. Z. Ż. A. Krajowej w Sopocie i v-ce prezesem Zarządu Gł. Zw. B. Więźniów Politycznych w Gdańsku, którego jestem współzałożycielem.
W roku 1989 dostałem Krzyż Armii Krajowej.

Sopot, 10 maja 1990r.