Zapowiedzi wydarzeń

 • powiewajaca-flaga-polski.gif
 • swieta_majowe_soswklecko.png

Szukaj

Zajęcia specjalistyczne

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacyjna udzielana uczniom szczególnie jej potrzebującym jest integralną i istotną częścią edukacji w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku. Objęci są nią uczniowie w trakcie całego cyklu kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych. Są to zajęcia wspierające proces dydaktyczny, które prowadzą nauczyciele specjaliści, pedagog, psycholog, logopeda i rehabilitant.

 

Do zajęć specjalistycznych - rewalidacyjnych i terapeutycznych należą:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rozwijające umiejętność komunikacji AAC
 • zajęcia socjo- i psychoterapeutyczne,
 • TUS - trening umiejętności społecznych,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe z gimnastyką korekcyjną
 • integracji sensorycznej SI
 • arteterapia
 • hipoterapia
 • alpakoterapia
 • hydroterapia
 • muzykoterpia
 • hortiterapia
 • EEG Biofeedback
 • TOMATIS

Nasza placówka jest wyposażona w aparaturę pozwalającą prowadzić specjalistyczne treningi metodą EEG Biofeedback (neurofeedback) , a także trening słuchowy TOMATIS. Celem tych treningów jest nauczenie dziecka umiejętności utrzymywania optymalnego stanu fizjologii mózgu i usprawnienie jego pracy. Dzięki nabytej w czasie ćwiczeń umiejętności wywoływania pozytywnych dla funkcjonowania fal mózgowych, może ono:

 • poprawić swoją koncentrację uwagi
 • radzić sobie ze stresem
 • zwiększyć odporność immunologicz
 • uzyskać stan równowagi psychicznej i przyjemnego rozluźnienia

Treningi poprawiają również możliwości intelektualne - szybsze i lepsze przyswajanie nowych informacji, a tym samym szybszą i skuteczniejszą naukę.

Terapię EEG Biofeedback  i TOMATIS najczęściej stosuje się w:

 • zaburzeniach koncentracji uwagi,
 • zaburzeniach procesów uczenia się,
 • zaburzeniach zachowania u dzieci,
 • zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego,
 • zaburzeniach nastroju,
 • zaburzeniach snu.

Metoda EEG Biofeedback znalazła zastosowanie w neurorehabilitacji po urazach mózgu, w mózgowym porażeniu dziecięcym, bólach głowy, ADHD, autyzmie, zaburzeniach snu, depresji i nerwicach.

W czasie treningu fale mózgowe są przetwarzane przez aparaturę na konkretne parametry gry, którą dziecko rozgrywa na ekranie monitora. Kieruje grą (nie używając myszki ani klawiatury) swoimi falami mózgowymi rejestrowanym przez elektrody umieszczone na głowie. Wywołując i utrzymując pożądane fale mózgowe osiąga sukcesy w grze. W celu uzyskania korzystnych zmian w zachowaniu konieczna jest systematyczność, cierpliwość, motywacja, wola i koncentracja.

 Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Metoda Tomatisa®, opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa, wykorzystuje najnowsze technologie i wysokie umiejętności specjalistów, którzy ukończyli szkolenia z jej stosowania.

Oto nasza sala rehabilitacyjna

Uczniowie na zajęciach hipoterapii