Zapowiedzi wydarzeń

 • images.jpg

Szukaj

Szkoła Przysposabiająca do Pracy


 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy - Szkoła Ponadgimnazjalna dla dzieci

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

Nasza oferta skierowana jest do absolwentów Gimnazjum od 15 do 24 roku życia.

Głównym celem pracy edukacyjno – wychowawczej w tej grupie uczniów oraz punktem wyjścia dla jej powstania było przeświadczenie o konieczności rozwijania autonomii uczniów, tzn. wspierania ich w osiąganiu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb i zaradności w życiu codziennym oraz przygotowanie ich do pracy we własnym gospodarstwie domowym.

      Realizacja powyższych celów kształcenia odbywa się w ramach dwóch głównych przedmiotów: funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowania do pracy. W ramach funkcjonowania uczniowie poszerzają swoją wiedzę o treści przyrodniczo – matematyczne oraz humanistyczno-społeczne.      Przygotowanie zawodowe przyjmuje następujące kierunki realizacji:

 • pomoc w kuchni,
 • gospodarstwo domowe - pranie, prasowanie,
 • czynności porządkowe,
 • uprawa i pielęgnacja roślin,
 • wytwarzanie przedmiotów ozdobnych i użytkowych,
 • wyroby za sznurka,
 • szycie i elementy krawiectwa,
 • elementy stolarstwa.

     Zajęcia z zakresu przygotowania do pracy mają charakter praktyczny i teoretyczny, z przewagą tego pierwszego (z uwagi na trudności poznawcze uczniów). Przewidywane osiągnięcia uczniów po zakończeniu tego okresu edukacji i wychowania:

 • opanowanie podstawowych umiejętności i wiedzy z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • umiejętność organizacji własnego działania w sytuacjach życia codziennego, kierowania swoim postępowaniem,
 • zdolność do uczestnictwa w życiu społecznym na miarę indywidualnych możliwości, umiejętności nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi.

W klasie przysposobienia do pracy uczniowie biorą udział w zajęciach przygotowujących ich do pracy w gospodarstwie domowym. Przygotowują proste potrawy, potrafią piec ciasta według przepisu, uczą się nakrywać do stołu, sprzątać, obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, obsługiwać sprzęt biurowy (np. kserokopiarka, drukarka, skaner, bindownica, laminarka) oraz pielęgnować rośliny. Zadaniem nauczyciela jest także usprawnianie manualne uczniów poprzez różne formy terapii zajęciowej. Młodzież szczególnie realizuje się podczas zajęć z zakresu rękodzieła, wykonując różnego rodzaju prace - sznurkowe, wyroby z gipsu, gliny i masy solnej, malowanie na szkle, wyszywanie, ozdabianie metodą decoupage itd.

W trakcie roku szkolnego organizowane są wycieczki tematyczne do różnych zakładów pracy, kina, teatru oraz obozy kilkudniowe, na których uczniowie doskonalą umiejętności samoobsługi, a także funkcjonowania i współpracy w zespole.

 

Zobacz galerię zdjęć!