Zapowiedzi wydarzeń

  • a_stop-covid-19.png
  • ba_dezynfekujrece1.jpg
  • b_nosmaseczke1.jpg
  • c_myjrece2.jpg
  • d_nosrekawice1.jpg
  • e_myjpowierzchnie1.jpg
  • f_nosmaseczke2.jpg

Szukaj

Przedszkole

NASZE PRZEDSZKOLE - SUPER WYBÓR!

W naszym Ośrodku z dniem 1 stycznia 2014r. rozpoczęło swoją działalność pierwsze w Powiecie Gnieźnieńskim Przedszkole Specjalne.

Oferta przedszkola skierowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-6 lat (w szczególnych przypadkach powyżej 6 lat) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autystycznych, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z gmin Kłecko, Łubowo i Mieleszyn.

Nasze przedszkole  funkcjonuje w ramach realizacji projektu POKL pt.: „Czas do Przedszkola”, dlatego wszystkie usługi świadczone na rzecz dzieci i ich rodziców są bezpłatne.

Głównym celem działalności przedszkola jest zapewnienie równych szans rozwojowych dzieciom niepełnosprawnym, równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i przekonanie ich do znaczenia edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci upośledzonych.

Więcej informacji o powstaniu przedszkola i potrzebnej
dokumentacji rekrutacyjnej poniżej.

 kliknij na dzieci

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA

kliknij na rączki