Zapowiedzi wydarzeń

 • a_stop-covid-19.png
 • ba_dezynfekujrece1.jpg
 • b_nosmaseczke1.jpg
 • c_myjrece2.jpg
 • d_nosrekawice1.jpg
 • e_myjpowierzchnie1.jpg
 • f_nosmaseczke2.jpg

Szukaj

Opieka medyczna

Doraźną pomoc medyczną oraz pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach w naszej placówce zabezpiecza pielęgniarka szkolna, która służy pomocą rodzicom i opiekunom dzieci od poniedziałku do piątku.

Pielęgniarka szkolna czuwa nad zdrowiem i rozwojem ucznia poprzez diagnostykę, pielęgnację, opiekę, profilaktykę zaburzeń, pomoc w chorobie i niepełnosprawności.

Ponadto w gabinecie pielęgniarki szkolnej wykonywane są:

 • badania przesiewowe uczniów;
 • badania kontrolne uczniów ze stwierdzonymi wadami i zaburzeniami rozwojowymi;
 • monitorowanie wykonywania szczepień ochronnych;
 • kierowanie na badania profilaktyczne lekarskie do lekarzy rodzinnych - tzw. bilans zdrowia;

Dodatkowo zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodziców, podejmowane są działania i akcje profilaktyczne, takie jak fluoryzacja zębów.

Praca pielęgniarki szkolnej to także współdziałanie z gronem pedagogicznym w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia, organizowania akcji i konkursów propagujących zdrowy styl życia i nawyki żywieniowe.

Pielęgniarka szkolna współdziała z dyrekcją, ośrodkiem zdrowia oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki oraz pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.

PIELĘGNIARKA SZKOLNA - PANI KATARZYNA BORUC

NFZ - GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ