Zapowiedzi wydarzeń

 • 1f6827fab93b3e45e5c90a7fd0ff89aa.jpg
 • 5ee2da871c84995a1217bc9bb9463c50.jpg
 • 7cdef4e679b20769b7370d9e95f84513.jpg
 • 59e853e79bdcdf661349d6e48ce00e68.jpg
 • 88fc589750e62480e713c8c376f5692b.jpg
 • 88ff2b93e213d2fcacc27989074f012b.jpg
 • 424e911c6a3da78fd8fb288e77eb81e0.jpg
 • 917e5cc3d12c23487b2f1b30da29ce17.jpg
 • 2485a31bcc048e2a4e461cc27b0bf3cd.jpg
 • 4285f2bc63d8bbc76de04f6a50d919b0.jpg
 • 705782c3e6112798e97ecb92a08af59a.jpg
 • Book20stack.png
 • bot.png
 • c07dfcbb50c6e877f3d8e122bee0494b.jpg
 • d1b5479bd3960c4f43e0a0d054ed0579.jpg
 • dziewczynka bieg.jpg
 • School_Backpack_Clipart.png
 • School_Board_and_Decors_PNG_Picture.png

Szukaj

Opieka medyczna

Doraźną pomoc medyczną oraz pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach w naszej placówce zabezpiecza pielęgniarka szkolna, która służy pomocą rodzicom i opiekunom dzieci od poniedziałku do piątku.

Pielęgniarka szkolna czuwa nad zdrowiem i rozwojem ucznia poprzez diagnostykę, pielęgnację, opiekę, profilaktykę zaburzeń, pomoc w chorobie i niepełnosprawności.

Ponadto w gabinecie pielęgniarki szkolnej wykonywane są:

 • badania przesiewowe uczniów;
 • badania kontrolne uczniów ze stwierdzonymi wadami i zaburzeniami rozwojowymi;
 • monitorowanie wykonywania szczepień ochronnych;
 • kierowanie na badania profilaktyczne lekarskie do lekarzy rodzinnych - tzw. bilans zdrowia;

Dodatkowo zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodziców, podejmowane są działania i akcje profilaktyczne, takie jak fluoryzacja zębów.

Praca pielęgniarki szkolnej to także współdziałanie z gronem pedagogicznym w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia, organizowania akcji i konkursów propagujących zdrowy styl życia i nawyki żywieniowe.

Pielęgniarka szkolna współdziała z dyrekcją, ośrodkiem zdrowia oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki oraz pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.

PIELĘGNIARKA SZKOLNA - PANI KATARZYNA BORUC

NFZ - GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ