Zapowiedzi wydarzeń

 • 2017_Christmas_Balls_Transparent_PNG_Clip_Art_Image.png
 • Christmas_Sack_with_Gifts_PNG_Clip_Art_Image.png
 • Rudolph_PNG_Clip_Art_Image.png
 • Santa_Claus_with_Gifts_ PNG_Clipart_Image.png
 • School_Bell with_Red_Ribbon_PNG_Clipart_Picture.png

Szukaj

Nabór do szkoły

 

Nasz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką kształcenia specjalnego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Podstawowym warunkiem efektywności naszej pracy jest nawiązanie pozytywnego kontaktu nauczyciel-uczeń tak, aby nasza placówka była PRZYJAZNA dzieciom. Najmniejsze osiągnięcia naszych podopiecznych są zauważane, promowane i przekuwane w SUKCES, który pomaga dziecku budować poczucie własnej wartości.

Zapewniamy realizację obowiązku szkolnego na poziomach kształcenia: Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjum oraz  Szkoła Przysposabiająca do Pracy, która przeznaczona jest dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z autyzmem.

W naszym Ośrodku funkcjonuje Przedszkole (trzy odziały, w tym dwa dla dzieci z autyzmem) oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Organizujemy dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe i indywidualne.

Umożliwiamy wszystkim chętnym (także przedszkolakom) korzystanie z usług internatu, a co za tym idzie również z całodobowej opieki wychowawczej.

NASZA PLACÓWKA TO DOBRY WYBÓR!

Zapraszamy do zapoznania się z

NASZĄ NOWĄ OFERTĄ

kliknij

 

ZASADY PRZYJĘĆ

 1. Kierowanie dziecka do placówki odbywa się na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 2. Placówka przyjmuje dziecko na podstawie:
 • skierowania organu prowadzącego - Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wraz z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • wniosku rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub postanowienia sądu o umieszczeniu w Ośrodku;
 • odpisu aktu urodzenia dziecka;
 • innych dokumentów załączonych do wniosku.