Zapowiedzi wydarzeń

  • powiewajaca-flaga-polski.gif
  • swieta_majowe_soswklecko.png

Szukaj

Nabór do szkoły

"TUTAJ SIĘ NIE TEORETYZUJE, TYLKO SERCEM PRACUJE" (Rodzice)

 

Nasz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką kształcenia specjalnego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Podstawowym warunkiem efektywności naszej pracy jest nawiązanie pozytywnego kontaktu nauczyciel-uczeń tak, aby nasza placówka była PRZYJAZNA dzieciom. Najmniejsze osiągnięcia naszych podopiecznych są zauważane, promowane i przekuwane w SUKCES, który pomaga dziecku budować poczucie własnej wartości.

Zapewniamy realizację obowiązku szkolnego na poziomach kształcenia: Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy, która przeznaczona jest dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z autyzmem.

W naszym Ośrodku funkcjonuje Przedszkole (w tym dla dzieci z autyzmem) oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Organizujemy dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe i indywidualne.

Umożliwiamy wszystkim chętnym (także przedszkolakom) korzystanie z usług grupy wychowawczej (internatu), a co za tym idzie również z całodobowej opieki wychowawczej.

NASZA PLACÓWKA TO DOBRY WYBÓR!

Zapraszamy do zapoznania się z

NASZĄ OFERTĄ 

pobierz -str.1

kliknij str.2

 

ZASADY PRZYJĘĆ

  1. Kierowanie dziecka do placówki odbywa się na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

  2. Placówka przyjmuje dziecko na podstawie:
  • skierowania organu prowadzącego - Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wraz z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  • wniosku rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub postanowienia sądu o umieszczeniu w Ośrodku;
  • odpisu aktu urodzenia dziecka;
  • innych dokumentów załączonych do wniosku.