Zapowiedzi wydarzeń

 • 1f6827fab93b3e45e5c90a7fd0ff89aa.jpg
 • 5ee2da871c84995a1217bc9bb9463c50.jpg
 • 7cdef4e679b20769b7370d9e95f84513.jpg
 • 59e853e79bdcdf661349d6e48ce00e68.jpg
 • 88fc589750e62480e713c8c376f5692b.jpg
 • 88ff2b93e213d2fcacc27989074f012b.jpg
 • 424e911c6a3da78fd8fb288e77eb81e0.jpg
 • 917e5cc3d12c23487b2f1b30da29ce17.jpg
 • 2485a31bcc048e2a4e461cc27b0bf3cd.jpg
 • 4285f2bc63d8bbc76de04f6a50d919b0.jpg
 • 705782c3e6112798e97ecb92a08af59a.jpg
 • Book20stack.png
 • bot.png
 • c07dfcbb50c6e877f3d8e122bee0494b.jpg
 • d1b5479bd3960c4f43e0a0d054ed0579.jpg
 • dziewczynka bieg.jpg
 • School_Backpack_Clipart.png
 • School_Board_and_Decors_PNG_Picture.png

Szukaj

Nabór do szkoły

"TUTAJ SIĘ NIE TEORETYZUJE, TYLKO SERCEM PRACUJE" (Rodzice)

 

Nasz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest placówką kształcenia specjalnego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Podstawowym warunkiem efektywności naszej pracy jest nawiązanie pozytywnego kontaktu nauczyciel-uczeń tak, aby nasza placówka była PRZYJAZNA dzieciom. Najmniejsze osiągnięcia naszych podopiecznych są zauważane, promowane i przekuwane w SUKCES, który pomaga dziecku budować poczucie własnej wartości.

Zapewniamy realizację obowiązku szkolnego na poziomach kształcenia: Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjum oraz  Szkoła Przysposabiająca do Pracy, która przeznaczona jest dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z autyzmem.

W naszym Ośrodku funkcjonuje Przedszkole (trzy odziały, w tym dwa dla dzieci z autyzmem) oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Organizujemy dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe i indywidualne.

Umożliwiamy wszystkim chętnym (także przedszkolakom) korzystanie z usług internatu, a co za tym idzie również z całodobowej opieki wychowawczej.

NASZA PLACÓWKA TO DOBRY WYBÓR!

Zapraszamy do zapoznania się z

NASZĄ AKTUALNĄ OFERTĄ

pobierz -str.1

kliknij str.2

 

ZASADY PRZYJĘĆ

 1. Kierowanie dziecka do placówki odbywa się na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 2. Placówka przyjmuje dziecko na podstawie:
 • skierowania organu prowadzącego - Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wraz z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • wniosku rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub postanowienia sądu o umieszczeniu w Ośrodku;
 • odpisu aktu urodzenia dziecka;
 • innych dokumentów załączonych do wniosku.