Zapowiedzi wydarzeń

  • balwanki_noca.jpg

Szukaj

"A SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO I ZAMIESZKAŁO MIĘDZY NAMI."

Hm... zaczyna się bajkowo…ale to cytat z Pisma Świętego. Jest to fragment, który zazwyczaj czyta się przed Wigilią, aby przypomnieć sobie, rodzinie, dzieciom z jakiego Powodu gromadzimy się przy stole i na Czyje urodziny czekamy.
Kochani! Gorąco zapraszam do wysłuchania fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa.
Znamy ten tekst - na pewno! Słyszeliśmy go niejeden raz… Ale to audio jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Ładunek emocjonalny jaki towarzyszył lektorom, jak również niejednokrotnie wysiłek fizyczny, by powtórzyć lub przeczytać dwa, trzy wyrazy- to wkład naszych uczniów w szerzenie i głoszenie Słowa Bożego. To ich dar dla nas. W obwieszczeniu narodzin Pana Jezusa towarzyszyli pracownicy naszej Placówki. (Dziękuję za to świadectwo wiary!)
„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. (…) W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (…) Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,1-5.10-11)
Kochani! Przyjmijmy to Słowo, które Ciałem się stało! Wierzę, że to wykonanie a przede wszystkim MOC Słowa Bożego poruszy serca i pobudzi do refleksji. Niech nasze serca, domy, rodziny będą miejscem narodzin Słowa Bożego.
 
PS. Wyobraziłam sobie sytuację sprzed 2000 lat i jakby to było, gdyby w tym roku Święta Rodzina szukając miejsca na narodziny Jezusa zapukała do drzwi naszych domów, serc… jaką odpowiedź, by usłyszała…
 
kliknij obraz
                                                                                                                                                                           
Renata Duda