Zapowiedzi wydarzeń

  • epidemia.png
  • mycie_rak.png
  • zmaska.jpg

Szukaj

PODSUMOWANIE REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „LAS, DWA, TRZY – MATEMATYCZNE PRZYGODY WŚRÓD PRZYRODY”

Fotoprezentacja - kliknij na obraz

Od 1 października 2019 r. do 29 maja 2020 r. dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas: I-III B, I-III C, I-III D realizowali zadania w ramach Projektu Edukacyjnego „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”. Koordynatorem projektu była pani Magdalena Szczygielska, nauczycielki uczestniczące: Agnieszka Maciejewska, Daria Kaczor, Joanna Majewska, Monika Kujawska.

Projekt Edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” był odpowiedzią na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN oraz odpowiedzią na potrzebę poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Celem projektu było: promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie, nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez działania blisko przyrody, postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom, możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów.

Dzieci rozwijały samodzielność i kreatywność, zdobywały kompetencje matematyczne poprzez doświadczanie wszystkimi zmysłami, kształtowały świadomość swojego ciała oraz orientowanie się na kartce papieru i w przestrzeni, rozwijanie umiejętności liczenia, poznawały figury geometryczne, nazw miesięcy i pór roku, uczyły się dostrzegać zależności między przyczyną a skutkiem, poznawały rymowanki, wyliczanki, piosenki matematyczne.

Cele było także kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami  o charakterze matematycznym. Podczas zajęć wykorzystywane były codzienne sytuacje do nabywania kompetencji matematycznych. Dzieci miały stwarzane warunki sprzyjające zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy blisko natury (uczenie w terenie).

 W ramach projektu zrealizowano wiele bardzo pomysłowych i atrakcyjnych dla dzieci zadań:

1. „Oto ja” – wykonanie autoportretu z wykorzystaniem materiałów naturalnych (patyków, gałązek, kamieni, plastrów drewna, kory, liści materiałów recyclingowych takich jak tektura, pudełka, sznurek, ścinki materiałów, śrubki). Prace wykonywano outdoor wykorzystując naturalne podłoże i układając na nim autoportret oraz tradycyjnie w sali.

2. „Cyfry z natury” – ułożenie cyfr (w zakresie 1-10) wyłącznie przy użyciu materiału naturalnego.

3. „Ene, due, rabe” – nauka wyliczanki, w której pojawiły się elementy matematyczne i przyrodnicze -  „Pewna Pani miała psa”.

4. „Zaadoptuj drzewo” – nawiązanie bliskiej relacji z okolicznym drzewem, odwiedzanie go pierwszego dnia każdego miesiąca oraz pierwszego dnia nowej pory roku, obserwacja i dokumentacja, jak się zmienia.

5. „Zasadził uczeń rzepkę w ogrodzie” - założenie i uprawa ogródka warzywnego.

6. „Eksperymenty w kuchni” - wykorzystanie plonów ogródka do przygotowania wiosennego śniadania.

7. „Uczenie w terenie” – wykorzystanie potencjału terenów zieleni miejskiej, parku, łąk, zamiana nauczania indoor na outdoor, przeprowadzenie zajęć matematycznych, przyrodniczych, poza murami  naszej placówki.

8. „Rytmiczna Ścieżka Bosych Stóp” – stworzenie z dziećmi rytmicznej ścieżki podzielonej na odcinki i wypełnienie każdej z nich różnorodnym materiałem, który dzieci znalazły w najbliższym otoczeniu np. piasek, patyki, liście, trawa, kamienie.

9. „Naturalny kącik matematyczny” - zaaranżowanie kącika matematycznego z użyciem wyłącznie materiału naturalnego i sukcesywne wzbogacanie go o pomoce dydaktycznie stworzone z materiałów naturalnych.

10. „Kącik przyrodniczo - badawczy” – zaaranżowanie kącika przyrodniczo – badawczego, który był aktualizowany zgodnie z porami roku.

11. „Miska Cudów” – sukcesywne uzupełnianie i wyeksponowanie w sali misy z dziecięcymi skarbami i znaleziskami, którymi uwielbiały napychać sobie kieszenie podczas zabaw w terenie np. kamienie, kasztany, piórka itp.  „Miska Cudów” była inspiracją do opowiadania o tych skarbach, do kategoryzowania, do przeliczania, do układania rytmów itp.

12. „Matematyczny spacer” – Matematyka jest wszędzie! Spacer, połączony z poszukiwaniem matematyki.

13. „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” – wysłanie kartki pocztowej przedstawiającej miejscowość uczestników z „matematycznym pozdrowieniem”, w celu stworzenia mapy przedszkoli biorących udział w projekcie.

Las, ogród, polana, park, łąka dostarczyły naszym uczniom cennych materiałów, „pomocy” (kasztany, piasek, kamienie, mech, szyszki, gałęzie, kijki, liście) niezbędnych do nauki. Kontakt z naturą, możliwość jej doświadczania, angażowanie wszystkich zmysłów, możliwość manipulowania, możliwość ruchu niewątpliwie wpłynęły na rozwijanie kompetencji matematycznych, rozwój logicznego myślenia i kreatywności dzieci.

Za udział w Projekcie nasz Ośrodek otrzymał Certyfikat, a uczestnicy i nauczyciele dyplomy.

Dziękujemy pani Magdalenie Szczygielskiej za podjęcie inicjatywy i koordynowanie realizacji Projektu w naszym Ośrodku. Dziękujemy też nauczycielom zaangażowanym w jego realizację. Z pewnością była to wspaniała i cenna edukacyjnie i wychowawczo matematyczno-przyrodnicza przygoda. Gratulujemy wszystkim dzieciom odniesionych małych i dużych sukcesów i życzymy kolejnych tak wspaniałych inicjatyw.

Kadra Kierownicza

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku