Zapowiedzi wydarzeń

  • epidemia.png
  • mycie_rak.png
  • zmaska.jpg

Szukaj

PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku przystąpił do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem było kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski. Projekt ten objęty był honorowym patronatem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz między innymi przez Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola i Wydawnictwo Edukacyjne MAC.

 Autorką Projektu była pani Ludmiła Fabiszewska – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

W naszym  Ośrodku  w realizację Projektu zaangażowane były wszystkie oddziały szkolne i przedszkolne wraz w wychowawcami i nauczycielami – łącznie ponad 100 osób, a koordynacją realizacji zadań projektowych zajęła się pani Anna Nowicka – wychowawczyni klasy wczesnoszkolnej. Uczestnicy projektu wykonywali  raz w miesiącu 2 zadania. Łącznie w całym roku szkolnym 2019/2020 wykonano aż 20 różnorodnych zadań dostosowanych do wieku i możliwości uczniów. Wychowankowie wraz z wychowawcami klas i nauczycielami chętnie zaangażowali się we wszystkie proponowane zadania, czego efektem były liczne fotorelacje z przebiegu projektu na bieżąco udostępniane na szkolnym FB  oraz na profilu społecznościowym Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” oraz piękny list z podziękowaniami od samej autorki Projektu – pani Ludmiły.

Udział w Projekcie przyniósł nam wiele satysfakcji i korzyści, zmobilizował nas do jeszcze większego zwrócenia uwagi na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Dzięki temu przedsięwzięciu wychowankowie zyskali wiedzę i doświadczenia, które z pewnością w przyszłości będą procentowały ich godną postawą.

Za udział w Projekcie otrzymaliśmy Podziękowanie, a wszyscy uczestnicy - Certyfikaty, z czego jesteśmy niezmiernie dumni i bardzo się cieszymy.

Serdecznie dziękujemy pani Annie Nowickiej za wspaniałe, sumienne i profesjonalne koordynowanie realizacji Projektu, a uczniom i nauczycielom za zaangażowanie się w to, jakże piękne i wartościowe przedsięwzięcie. Czekamy na kolejne, wspaniałe projekty!

Kadra Kierownicza

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku