Zapowiedzi wydarzeń

 • 1f6827fab93b3e45e5c90a7fd0ff89aa.jpg
 • 5ee2da871c84995a1217bc9bb9463c50.jpg
 • 7cdef4e679b20769b7370d9e95f84513.jpg
 • 59e853e79bdcdf661349d6e48ce00e68.jpg
 • 88fc589750e62480e713c8c376f5692b.jpg
 • 88ff2b93e213d2fcacc27989074f012b.jpg
 • 424e911c6a3da78fd8fb288e77eb81e0.jpg
 • 917e5cc3d12c23487b2f1b30da29ce17.jpg
 • 2485a31bcc048e2a4e461cc27b0bf3cd.jpg
 • 4285f2bc63d8bbc76de04f6a50d919b0.jpg
 • 705782c3e6112798e97ecb92a08af59a.jpg
 • Book20stack.png
 • bot.png
 • c07dfcbb50c6e877f3d8e122bee0494b.jpg
 • d1b5479bd3960c4f43e0a0d054ed0579.jpg
 • dziewczynka bieg.jpg
 • School_Backpack_Clipart.png
 • School_Board_and_Decors_PNG_Picture.png

Szukaj

PODSUMOWANIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Nasza Placówka w miesiącu maju i czerwcu 2016r. poddana została ewaluacji zewnętrznej problemowej, którą przeprowadziły Starsze Wizytatorki Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Pani Arleta Nowak i Pani Sława Mrożek.

Ewaluacja obejmowała badanie, czy nasza Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków oraz czy Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Przeprowadzone były ankiety, obserwacje zajęć, rozmowy z kadrą kierowniczą, kadrą pedagogiczną, pracownikami administracji i obsługi oraz rodzicami.

W dniu 10 czerwca br. Panie Wizytatorki spotkały się z kadrą na radzie pedagogicznej podsumowującej ewaluację, podczas której omówiły przebieg kontroli oraz przedstawiły wstępną koncepcję raportu ewaluacyjnego. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że przedstawione wyniki ewaluacji we wszystkich badanych obszarach zostały ocenione na poziomie wysokim. Panie szczególnie podkreślały, że praca całej kadry została przez rodziców bardzo wysoko oceniona oraz, że po raz pierwszy w swojej ewaluacyjnej karierze spotkały się z tym, że wszyscy pracownicy są zadowoleni i mają satysfakcję z pracy, że ją po prostu kochają. Zwróciły też uwagę na wypowiedź jednego z rodziców, która jest kwintesencją przeprowadzonej ewaluacji i w 100% odzwierciedla pracę w naszym Ośrodku: „Tutaj się nie teoretyzuje, tylko sercem pracuje”. Dziękujemy rodzicom za tak piękne słowa uznania i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by w naszej Placówce tej pracy  sercem i życzliwości nigdy nie zabrakło. Dziękujemy też Paniom Wizytatorkom za tak wiele ciepłych słów, życzliwość, a przede wszystkim za docenienie pracy wszystkich pracowników i dostrzeżenie radości i uśmiechu na twarzach naszych wychowanków – najważniejszego przecież kryterium oceny pracy naszego Ośrodka.