Zapowiedzi wydarzeń

  • epidemia.png
  • mycie_rak.png
  • zawieszenie2.png

Szukaj

PODSUMOWANIE EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Nasza Placówka w miesiącu maju i czerwcu 2016r. poddana została ewaluacji zewnętrznej problemowej, którą przeprowadziły Starsze Wizytatorki Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Pani Arleta Nowak i Pani Sława Mrożek.

Ewaluacja obejmowała badanie, czy nasza Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków oraz czy Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Przeprowadzone były ankiety, obserwacje zajęć, rozmowy z kadrą kierowniczą, kadrą pedagogiczną, pracownikami administracji i obsługi oraz rodzicami.

W dniu 10 czerwca br. Panie Wizytatorki spotkały się z kadrą na radzie pedagogicznej podsumowującej ewaluację, podczas której omówiły przebieg kontroli oraz przedstawiły wstępną koncepcję raportu ewaluacyjnego. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że przedstawione wyniki ewaluacji we wszystkich badanych obszarach zostały ocenione na poziomie wysokim. Panie szczególnie podkreślały, że praca całej kadry została przez rodziców bardzo wysoko oceniona oraz, że po raz pierwszy w swojej ewaluacyjnej karierze spotkały się z tym, że wszyscy pracownicy są zadowoleni i mają satysfakcję z pracy, że ją po prostu kochają. Zwróciły też uwagę na wypowiedź jednego z rodziców, która jest kwintesencją przeprowadzonej ewaluacji i w 100% odzwierciedla pracę w naszym Ośrodku: „Tutaj się nie teoretyzuje, tylko sercem pracuje”. Dziękujemy rodzicom za tak piękne słowa uznania i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by w naszej Placówce tej pracy  sercem i życzliwości nigdy nie zabrakło. Dziękujemy też Paniom Wizytatorkom za tak wiele ciepłych słów, życzliwość, a przede wszystkim za docenienie pracy wszystkich pracowników i dostrzeżenie radości i uśmiechu na twarzach naszych wychowanków – najważniejszego przecież kryterium oceny pracy naszego Ośrodka.