NASZA SZKOŁA - SZKOŁĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI!

 „Z małej szkoły w wielki świat” -  Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłecku

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób,

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie ciężki obowiązek”.

(Albert Einstein)

 
Miło nam poinformować, że nasza Szkoła zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu  - ,,Szkoła nowych możliwości" w kategorii praktyk metodycznych pozwalających na wykorzystanie TIK w procesie kształcenia. 
Zostaliśmy nagrodzeni za szczegółowo zaplanowany, interdyscyplinarny, adresowany do uczniów ze spektrum autyzmu i realizowany podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych i rewalidacyjnych projekt bilansujący nabywanie „twardych” umiejętności programowania jak i „miękkich” kompetencji społecznych – projekt „Z małej szkoły w wielki świat”. Gratulujemy koordynatorce pani Ani Nowickiej i cieszymy się, że zaangażowanie naszych uczniów z niezwykłymi "super mocami", podjęte wyzwanie zostało docenione przez jury. 
 
Wyniki konkursu można znaleźć tutaj : Konkurs - Lekcja:Enter (lekcjaenter.pl)
 
Nagrodą jest voucher na moduł Photon sztuczna inteligencja o wartości 2500,00 zł
 
Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonej pracy  Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłecku- LEKCJA ENTER - YouTube
 

Nasza szkoła od zawsze poszukuje innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Cała kadra na czele z Dyrekcją nie boi się wyzwań. Nauczyciele realizują programy, projekty i innowacje ukierunkowane na wprowadzenie nowoczesnych technologii do edukacji. Stąd udział w projekcie Lekcja Enter. Dbamy o to, aby nauka  była atrakcyjna i przede wszystkim skuteczna. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych pomaga naszym uczniom w lepszym zrozumieniu świata. Sprawia, że lekcje są ciekawsze, dostosowane do ich możliwości, potrzeb i rzeczywistości w której żyją. Dbamy o to, aby środowisko szkolne nie odbiegało od środowiska domowego i było równie atrakcyjne. Jednym ze sposobów zapewnienia wysokiej jakości edukacji u naszych „wyjątkowych” uczniów jest praca nauczyciela i ucznia przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają obecnie technologie informacyjno – komunikacyjne. Szczególnie istotne dla nas jest wykorzystanie technologii wspierającej proces komunikacji u naszych uczniów. Podążając za szybkim postępem cywilizacyjnym podniesienie naszych kompetencji pozwoli nam być bliżej dzieci i wspierać ich nieustannie w rozwoju społecznym.

„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”  - Lao Tzu

Niedawno grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłecku mieszcząca się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku rozpoczęła swoją  TIK-ową podróż „z małej szkoły w wielki świat”. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nasi uczniowie są „wyjątkowi”. Mają dodatkowe moce – „spektrum autyzmu”. Poza tym radzą sobie świetnie i nie boją się technologicznych wyzwań, co więcej z intuicyjną dociekliwością rozbrajają kolejne gadżety. Mówi się, że najtrudniejszy jest pierwszy krok, odwaga, otwarta postawa wobec nowości. Ten krok wcale nie był łatwy. Zbudowanie relacji w nowej grupie, przygotowanie warsztatu pracy oraz wdrożenie metodyki nauczania w oddziale ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w nowym, nieznanym cyfrowym świecie zajęło nam trochę czasu. Jednak opłacało się.  Udało nam się zbudować relację oraz pozyskać wspaniały sprzęt, co przyczyniło się do tego, że z naszego małego środowiska lokalnego wyruszyliśmy w niezwykłą podróż.

Ważnym elementem w podróży był udział w projekcie CYFROWA SZKOŁA 2020. Pozyskano w ramach tego projektu tablety, laptop oraz zestawy: Lego Education WeDo 2.0, Photon, Ozobot, Scottie go, Merge cube, Kodowanie na dywanie. Uczniowie klas IV- VIII ze spektrum autyzmu realizujący podstawę kształcenia ogólnego zostali wprowadzeni w świat nauki i nowoczesnych technologii. W ramach tego projektu uczniowie mieli możliwość indywidualnego i grupowego zaprojektowania, wykonania różnych eksperymentów informatycznych podnoszących umiejętności programowania i stosowania innowacyjnych metod modelowania i symulacji komputerowej w przestrzeni zarówno wirtualnej, jak i rzeczywistej. Zajęcia z uczniami były realizowane w oparciu o specjalnie przygotowane narzędzia edukacyjne i informatyczne dostosowane do wieku uczniów oraz ich możliwości. Program ten zakładał realizację celów edukacyjnych związanych ze stopniowym rozszerzeniem wiedzy dotyczącej szkoły, najbliższego środowiska, regionu, państwa, świata i wszechświata. Uczniowie nie tylko bogacili wiedzę poznawczą, ale mieli okazję nauczyć się współpracy w grupie, wzajemnej pomocy, zarażali się ciekawością świata, stawali się odpowiedzialni, aktywni i dumni z odnoszonych  przez siebie sukcesów. Uczniowie biorący udział w projekcie i ich dokonania stały się bardzo atrakcyjne dla reszty społeczności szkolnej, dlatego udało się zorganizować zajęcia otwarte dla wszystkich uczniów naszej szkoły.  

W tym roku szkolnym naturalną kontynuacją jest realizacja innowacji pedagogicznej. Uczestnikami tym razem są uczniowie klasy 1-3 ze spektrum autyzmu, afazją realizujących podstawę kształcenia ogólnego. Jej głównym założeniem  jest zdobycie przez uczniów wiadomości i umiejętności związanych z budową i programowaniem robotów oraz rozwój społeczny uczniów. Zajęcia uwzględniają podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, są jej uzupełnieniem i rozszerzeniem.

W dobie rozwoju techniki informatycznej umiejętność konstruowania robotów oraz ich programowania staje się cenną umiejętnością. Zajęcia z programowania są efektywne, ponieważ uwzględniają poszczególne etapy rozwoju uczniów. Są dostosowane do ich możliwości, potrzeb i opanowanych już umiejętności. Konstruowanie i programowanie jest zajęciem, w którym uczniowie bardzo chętnie uczestniczą, a poprzez zabawę najłatwiej przyswajają wiedzę. Pomagają dzieciom w odnalezieniu się w grupach społecznych. Poprzez zabawę i konstruowanie dzieci ćwiczą niezbędne kompetencje społeczne. Liczymy na to, że uczniowie po przeprowadzonych zajęciach nabędą wiadomości i umiejętności praktyczne 
w zakresie programowania i konstruowania robotów. Rozwiną zdolności posługiwania się technologią komputerową oraz nabędą niezwykle ważne umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości, sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej. Uczniowie udoskonalą swoje umiejętności społeczne, które w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu, afazją są zaburzone. Zajęcia nauczą dzieci poszanowania sprzętu oraz wdrożą do utrzymania ładu i porządku na stanowisku pracy.

Dzięki temu, że udało się pozyskać sprzęt w ramach projektu „CYFROWA SZKOŁA 2020” oraz szkoleniu z „LEKCJI ENTER” uczniowie naszej szkoły mogą aktywnie angażować się w zajęcia. Uczestnicząc w ogólnopolskich projektach, takich jak „CodeWeek” czy „Ogólnopolski program Uczymy Dzieci Programować” oraz innowacjach dzieci kodują, budują, programują roboty. W nauce pomagają im również ćwiczenia i gry interaktywne z wykorzystaniem aplikacji takich jak: Wordwall, Learning Aaps, Quizizz, Kahoot, Plickers, QR, QUIVER, Padlet, oraz narzędzia edukacyjne: Eduelo, E–podręczniki, Genially i wiele innych.

Dyrekcja szkoły oraz prawie całe grono pedagogiczne zostało przeszkolone z wykorzystania TIK. Szkolenie pozwoliło nam otworzyć się na wiele różnych nowatorskich rozwiązań, usprawniło naszą pracę i wzbogaciło warsztat. Warto również podkreślić, że uczestnictwo w podjętych działaniach pozwoliło takiej małej szkole jak nasza wkroczyć w wielki świat technologiczny. W dłuższej perspektywie sprzęt oraz nabyte kompetencje pozwalają uatrakcyjnić zajęcia, rozbudzić motywację oraz osiągnąć niekiedy w niekonwencjonalny sposób założone cele edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie po przeprowadzonych zajęciach nabywają wiadomości i umiejętności praktyczne w zakresie programowania i konstruowania robotów. Rozwijają  zdolności posługiwania się technologią komputerową oraz nabywają umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości, sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej, które mają charakter interdyscyplinarny. Uczniowie doskonalą również swoje umiejętności społeczne i komunikacyjne, a także uczą się zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

            Podążając za myślą Walta Disneya, że „dokonywanie rzeczy niemożliwych to niezła zabawa”  uważam, że przez podejmowanie wyżej wymienionych działań  udało nam się zdobyć góry, świetnie się przy tym bawiąc. „Dodatkowe moce”, które posiadają nasi podopieczni pozwoliły im się wznieść na najwyższe szczyty. Można powiedzieć, że każdego dnia robią krok, aby zdobyć swój Mount Everest, zaskakując przy tym nas i siebie samych!  

koordynator - Anna Nowicka

 

Więcej artykułów…

  1. ZAPRASZAMY DO DZIELENIA SIĘ ŚWIĄTECZNĄ RADOŚCIĄ
  2. DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  3. Zapraszamy na relację z VI MAŁEGO FESTIWALU FILMOWEGO "INTEGRACJA TY I JA"
  4. ŚWIĘTO FILMU - ZAPOWIEDŹ VI FESTIWALU FILMOWEGO "INTEGRACJA TY I JA"